Project Description

Georganiseerd door

Vogelbescherming Nederland
opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid
opleiding ecologie - groenbeheer

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders

 • Projectleiders

 • Terreinbeheerders

 • Landschapsarchitecten

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Basiskwaliteit Natuur realiseren

De biodiversiteit gaat in Nederland nog steeds achteruit. Zelfs algemene soorten hebben het moeilijk. Het is daarom belangrijk om te streven naar een basiskwaliteit voor natuur: een minimale kwaliteit waaraan onze natuur moet voldoen. Dit kan alleen door integraal naar een gebied te kijken met aandacht voor milieu, inrichting en beheer. Deze ambitie wordt ook onderkend door de Tweede Kamer, is de inzet van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en vormt een logisch uitgangspunt voor een omgevingsvisie onder de Omgevingswet. Deze cursus biedt kennis en geeft praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.

Basiskwaliteit Natuur

Insecten verdwijnen en huismussen en grutto’s staan op de Rode Lijst. (Eens) algemene natuurtypen en soorten algemeen houden vormt tegenwoordig een flinke uitdaging. Maatregelen die slechts één bedreiging aanpakken werken niet. Daarom moet breed worden ingezet om een basiskwaliteit voor de natuur te realiseren, met aandacht voor milieufactoren, inrichting en beheer. Met alleen de beschermde natuurgebieden redden we het namelijk niet. Zoals ook verwoord in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, is dit een taak van het hele maatschappelijke veld. Ga hiermee aan de slag of gebruik basiskwaliteit voor natuur om richting te geven aan het proces voor de omgevingsvisies of bij andere initiatieven. Deze cursus legt de achtergronden uit en laat zien aan welke knoppen gedraaid moet worden om een basiskwaliteit voor natuur te herstellen.

Proces en communicatie

Basiskwaliteit kan het beste worden bereikt via een gebiedsproces, om zoveel mogelijk partijen te betrekken. Dit kan in een regio of streek (door Provincies in gang gezet), een gemeente (in het kader van de Omgevingsvisie bijvoorbeeld) of in een specifieke polder, gebied, bedrijventerrein of woonwijk (door de eigenaren, Agrarische Natuur Vereniging of een bewoners platvorm). De cursus gaat in op de aanpak, kansen en knelpunten van zo’n gebiedsproces.

Tools en maatregelen

Ook wordt ingegaan op de inhoud, om te leren met welke tools en welke maatregelen specifieke doelen bereikt kunnen worden. Van algemene maatregelen waar niemand spijt van hoeft te krijgen, tot maatwerk oplossingen die in specifieke situaties een meerwaarde opleveren. Ook communicatie en monitoring komen aan bod.

Ga zelf aan de slag

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen of een algemene casus en vertaalt u de opgedane kennis naar de praktijk. Tenslotte heeft u de mogelijkheid een paar maanden na de cursus een terugkomdag te bezoeken (tegen een geringe meerprijs), waar ervaringen worden uitgewisseld en een voorbeeldgebied wordt bezocht (periode mei/juni 2020).

Na deze cursus Basiskwaliteit Natuur realiseren heeft u:

 • Inzicht in waarom een basiskwaliteit voor natuur belangrijk is en wat daar voor nodig is

 • Voldoende kennis en middelen om dit goed te kunnen communiceren

 • Handvatten om een proces in gang te zetten om dit te bereiken voor een specifiek gebied of streek of in het kader van een omgevingsvisie

 • Zicht op concrete (sub)doelen en maatregelen om te werken aan een basiskwaliteit voor natuur en het herstel van de biodiversiteit

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentaties over de achtergrond en noodzaak van de realisatie van de Basiskwaliteit Natuur
 • Een stappenplan als basis voor het proces om de doelen te bereiken
 • Tools om (sub)doelen en maatregelen uit te kunnen werken
 • Een casus, die gebaseerd is op uw eigen situatie

Benodigde basiskennis: enige ecologische basiskennis gewenst

Cursusdata en locaties: 

 • Rijswijk, woensdag 15 januari 2020
 • Zwolle, dinsdag 28 januari 2020
 • Eindhoven, donderdag 13 februari 2020
 • Zeist, woensdag 4 maart 2020

Deze cursus is ook zeer geschikt om in-company te organiseren in een specifieke provincie of streek (hele jaar door).

Docent

Robert Kwak
Robert KwakVogelbescherming Nederland
Ervaren en gedreven ecoloog, gespecialiseerd in vogels, natuurbeheer en duurzame ontwikkeling. Pleitbezorger van het concept ‘Basiskwaliteit natuur’. Hij zet zijn kennis en ervaring bij overheden en non-profit organisaties in om de natuur naar een hoger niveau te brengen. Sterk in communicatie en educatie.

Docent

Karin Albers
Karin AlbersNaturio
Karin Albers, de initiator, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Ecologische kennis delen is haar nieuwe passie. Zij heeft in die jaren aan tal van projecten gewerkt op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming. Haar brede kennis en ervaring in de landschapsecologie is zowel gericht op flora als op fauna en ze is thuis in zowel de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, verspreid door het land. U hoeft dan zo min mogelijk te reizen. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Aanmelden cursus Basiskwaliteit natuur realiseren

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.