Stappen voor natuur

naar een Basiskwaliteit Natuur

Hoe komen we uit de stikstof- en natuurcrisis?

Er is gelukkig nog veel te genieten en te zien in de Nederlandse natuur. Toch gaat het niet goed: 50-80% van de insecten is verdwenen. Ooit algemene soorten als veldleeuwerik en huismus staan op de Rode Lijst, omdat ze zeer sterk achteruit zijn gegaan. De problemen met stikstof zijn door de rechter nog eens bevestigd; zo kunnen we niet doorgaan.

Op veel plekken zijn er goede acties, wordt er winst geboekt en dat is heel mooi, maar een integrale aanpak is nodig! We moeten overal naar een ‘Basiskwaliteit Natuur’! Dit initiatief van Vogelbescherming Nederland biedt een praktisch kader van doelen en basisinformatie. Daar kan iedereen mee aan de slag!

Iedereen kan bijdragen aan herstel

De natuur is ziek

Stappen om natuur te herstellen

De natuur en de aarde beschermen. Natuur herstellen

Wat is er nu?

Intensief agrarisch grasland is een raaigraswoestijn zonder biodiversiteit. Engels raaigras kruidenloos

Breng in kaart wat er nu is

Basiskwaliteit Natuur

Basiskwaliteit Natuur is het gevolg van goed milieu, goede inrichting en goed beheer

Basiskwaliteit Natuur omschrijft welke milieu-, inrichtings- en beheercondities aanwezig moeten zijn en dus indien nodig hersteld moeten worden; het wiel hoeft niet door iedereen uitgevonden te worden

Integrale maatregelen

Integrale maatregelen voor het bereiken van Basiskwaliteit Natuur

Zorg voor een integrale aanpak, maak daarbij gebruik de vele bestaande tools

Wie doen mee?

Hoe meer partijen samenwerken hoe beter Basiskwaliteit Natuur bereikt kan worden. Samenwerking

Zoek samenwerking, liefst door middel van een gebiedsproces

Kom overal in actie

Maatregelen om de natuur weer gezond te krijgen en Basiskwaliteit Natuur te bereiken

Provincie, gemeente, buitengebied, bedrijventerrein, wijk of tuin

We willen overal een Basiskwaliteit, maar plaatselijk ook meer!

Het doel is overal tenminste Basiskwaliteit Natuur bereiken, maar ook plaatselijk Bijzondere kwaliteit

Ambitieus? Ja!

Iedereen kan overal met het concept aan de slag, van woonwijk en bedrijventerrein tot agrarische natuurvereniging en regio. Met name voor het integrale proces binnen een Omgevingsvisie of Omgevingsplan liggen er kansen om met Basiskwaliteit Natuur de natuurwaarden goed mee te kunnen nemen.

Kom in actie:

  • particulieren; start bij uw tuin, spreek uw gemeente aan of help uw lokale natuurgroep
  • vakmensen; kies een integrale aanpak en volg als u meer wilt leren de cursus van Vogelbescherming Nederland
NuStraks