Project omschrijving

Georganiseerd door

Eco Assist logo
opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid

Doelgroep

 • Bevoegd gezag

 • Handhavers

 • Projectontwikkelaars

 • Woningbouwverenigingen

 • Projectleiders die met onderhoud, renovatie of herbestemming bezig gaan

 • Aannemers die dit soort werkzaamheden uitvoeren

 • Adviesbureaus (junioren)

 • Iedereen die meer wil leren over dit onderwerp

Cursus

Beschermde soorten in gebouwen

Bij plannen uitwerken rondom gebouwen komt veel kijken, waaronder ook de natuurwetgeving. Welke regels zijn er, welke soorten zijn te verwachten en wat is daarvan de consequentie? Deze cursusdag geeft een beeld van de soortenbescherming die relevant is voor gebouwen. Hoe moet in het planproces hier rekening mee gehouden worden? Welke maatregelen zijn denkbaar en welke invloed heeft dat op planning en kosten?

Huismus beschermde soort vaste nesten mitigerende maatregelen
Grootoorvleermuis Wet natuurbescherming natuurwetgeving compenserende maatregelen quickscan soortmanagementplan gebiedsontheffing
Praktische informatie over aanmelden
Nu aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus heeft u:

 • Kennis over de procedures rondom de soorten bescherming bij projecten die te maken hebben met gebouwen

 • Een beeld van welke beschermde soorten in gebouwen te verwachten zijn

 • Inzicht in de praktijk van mitigerende en compenserende maatregelen

 • Tips en trucs die onnodige kosten en vertraging kunnen voorkomen.

Deze cursus bestaat uit:

 • Kennis over de soortenbescherming uit de Wet natuurbescherming
 • Basis ecologische kennis van beschermde soorten in gebouwen
 • Een overzicht van de gewenste en verplichte stappen in het proces
 • Verschillende praktijkvoorbeelden, gebaseerd op uw werksituatie

Benodigde basiskennis: geen

Geschikte combinaties: 

Verder in-company voor uitvoerders; Beschermde soorten bij uitvoering van renovatie en sloop en voor braakliggend terrein; Tijdelijke natuur.

Cursusdatum en locatie: Utrecht, Oudaen, woensdag 10 februari 2021 (nieuwe datum)

Deze cursus is zeer geschikt om in-company te organiseren.

Grootoorvleermuis Wet natuurbescherming natuurwetgeving compenserende maatregelen quickscan soortmanagementplan gebiedsontheffing

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 8,5

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

‘Kort en bondig handige praktijkkennis verkregen’ – 18 sept 2019

‘De koppeling tussen praktijkervaring en wetgeving was erg goed’ – 18 sept 2019

Docent

Benjamin Backx MSc
Benjamin Backx MScEco Assist
Na zijn opleiding tot ecoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen is Benjamin al ruim tien jaar werkzaam als adviseur ecologie. Daarnaast is hij vier jaar werkzaam geweest als directeur en projectleider van een natuuraannemer. Hierdoor heeft deze ecoloog zowel veel kennis op het gebied van ecologie en natuurwetgeving, als ervaring met het uitvoeren van mitigerende maatregelen. De rode draad door zijn werkwijze is het bereiken van natuurbescherming door het toepassen van praktische en functionele mitigerende maatregelen, met specialisaties op het gebied van natuurwetgeving, vleermuizen en natuurinclusief bouwen.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Praktische informatie over aanmelden

Aanmelden cursus beschermde soorten in gebouwen

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.