Project omschrijving

opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid
opleiding ecologie - natuurbeheer
opleiding ecologie - groenbeheer

Doelgroep

 • Groenbeheerders en hoveniers

 • Terreinbeheerders

 • Agrariërs en rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders

 • Projectleiders

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Algemene ecologie

Flora en vegetatie

U breidt uw kennis van flora en vegetatie flink uit tijdens deze veldcursus in een gevarieerd beekdal. Bos, struweel, grasland en moeras wisselen elkaar af en bieden een breed scala aan vegetatietypen, met bijbehorende algemene, maar ook bijzondere soorten. Er wordt ingegaan op (hydrologische) herstelmaatregelen en de relatie met vegetatie en flora. Deze cursus flora en vegetatie is gericht op verschillende niveaus.

cursus flora en vegetatie - broekbos
cursus flora - gevlekte orchis
Praktische informatie over aanmelden
Nu aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus flora en vegetatie heeft u:

 • Meer inzicht in flora en vegetatie, herkenning en samenhang

 • Kennis van de indicatiewaarde van diverse belangrijke soorten

 • Een beeld van de relatie met hydrologie, bodem en beheer

 • Een overzicht van inventarisatiemethoden

Deze cursus bestaat uit:

 • Twee dagen veldexcursies in een beekdal in Eindhoven
 • Uitleg over determinatie en herkenning van soorten en vegetaties
 • Uitgebreide toelichting op het gebied
 • Gevarieerde praktijkopdrachten in het veld
 • Enkele thuiswerk-opdrachten om het maximale uit de cursus te halen

Benodigde basiskennis: geen

Geschikte combinaties: Deze cursus past goed bij alle andere cursussen, zie de pagina opleiding voor de beste combinaties.

Cursusdata en locatie: 

 • Eindhoven, 18 mei en 15 juni 2021

Benodigd materiaal: Heukels’ Flora van Nederland of de Veldgids Nederlandse Flora

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 8,8

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

‘Fijn dat alles in het veld en de praktijk is. Veel afwisseling in gebied en onderwerpen’ – mei/juni 2019

‘Ontzettend interessant, leuke gebieden, goede docenten en erg fijne sfeer!’ – juni/juli 2020

Docent

Karin Albers
Karin AlbersNaturio
Karin Albers, de initiator, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Ecologische kennis delen is haar nieuwe passie. Zij heeft in die jaren aan tal van projecten gewerkt op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming. Haar brede kennis en ervaring in de landschapsecologie is zowel gericht op flora als op fauna en ze is thuis in zowel de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Praktische informatie over aanmelden

Aanmelden cursus flora en vegetatie

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.