Project Description

opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid
opleiding ecologie - natuurbeheer
opleiding ecologie - groenbeheer

Doelgroep

 • Projectleiders

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders

 • Groenbeheerders en hoveniers

 • Terreinbeheerders

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Algemene ecologie

Flora en vegetatie

U breidt uw kennis van flora en vegetatie flink uit tijdens deze veldcursus in een gevarieerd beekdal. Bos, struweel, grasland en moeras wisselen elkaar af en bieden een breed scala aan vegetatietypen, met bijbehorende algemene, maar ook bijzondere soorten. Er wordt ingegaan op (hydrologische) herstelmaatregelen en de relatie met vegetatie en flora. Deze cursus flora en vegetatie is gericht op verschillende niveaus.

Herkenning en determinatie

Deze cursus flora en vegetatie gaat in op het herkennen van plantensoorten, waarbij handvatten worden gegeven om dit goed te leren. Er worden zowel soorten direct in de praktijk aangewezen, als dat u zelf beter leert determineren. Door de afwisseling in het gebied maakt u met veel soorten in de praktijk kennis, van algemeen tot echt bijzonder.

Samenhang tussen flora en vegetatie

Plantensoorten afzonderlijk zijn interessant om te bestuderen, maar hun samenhang in vegetatietypen is veelzeggend. In deze cursus maakt u kennis met hoe die samenhang werkt en welke vegetatietypen kunnen worden vastgesteld. Ook methoden van inventarisatie en monitoring van zowel flora als vegetatie worden behandeld.

Indicatiewaarden

De vegetatietypen uit het gebied zijn indicatief voor de bodem, hydrologie, maar ook voor het beheer. Individuele plantensoorten kunnen ook veel zeggen over de standplaats. In deze cursus worden niet alleen soorten geleerd, maar ook het verhaal eromheen. Aan de hand van gebiedskenmerken en genomen maatregelen wordt veel kennis overgedragen.

Kennisniveau

Deelnemers zonder basiskennis krijgen extra uitleg en toelichting, zoals het gebruik van de Heukels’ Flora van Nederland. Dit is het standaardwerk voor de cursus. Daarnaast wordt ObsIndentify gebruikt (een digitale app).

Voor deelnemers die al beschikken over een basiskennis en bijvoorbeeld veel termen al kennen, biedt deze cursus veel meer diepgang. Bij veel praktijkopdrachten wordt dan ook in minimaal twee, soms in meer groepjes gewerkt. Terwijl de ene groep aan een praktijkopdracht werkt, krijgt de andere groep toelichting en uitleg. Zo biedt de cursus voor iedereen voldoende kennis, diepgang en praktijk. Er is voldoende tijd en gelegenheid om zelf met de kennis aan de slag te gaan.

Na deze cursus flora en vegetatie heeft u:

 • Meer inzicht in flora en vegetatie, herkenning en samenhang

 • Kennis van de indicatiewaarde van diverse belangrijke soorten

 • Een beeld van de relatie met hydrologie, bodem en beheer

 • Een overzicht van inventarisatiemethoden

Deze cursus bestaat uit:

 • Twee dagen veldexcursies in een beekdal in Eindhoven
 • Uitleg over determinatie en herkenning van soorten en vegetaties
 • Uitgebreide toelichting op het gebied
 • Gevarieerde praktijkopdrachten in het veld
 • Enkele thuiswerk-opdrachten om het maximale uit de cursus te halen

Benodigde basiskennis: geen

Cursusdata en locatie: Eindhoven, 12 mei en 9 juni 2020.

Benodigd materiaal: Heukels’ Flora van Nederland

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 9,1

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

‘Fijn dat alles in het veld en de praktijk is. Veel afwisseling in gebied en onderwerpen’ – mei/juni 2019

Docent

Karin Albers
Karin AlbersNaturio
Karin Albers, de initiator, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Ecologische kennis delen is haar nieuwe passie. Zij heeft in die jaren aan tal van projecten gewerkt op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming. Haar brede kennis en ervaring in de landschapsecologie is zowel gericht op flora als op fauna en ze is thuis in zowel de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Aanmelden cursus flora en vegetatie

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.