Project Description

opleiding ecologie - groenbeheer

Doelgroep

 • Projectleiders

 • Groenbeheerders en hoveniers

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

 Natuurkansen in beheer

Ecologisch groenbeheer

 Hoe ontwikkel je structuurrijk, bloemrijk en aantrekkelijk groen voor planten, dieren en mensen? Deze cursus is gericht op groen in de bebouwde omgeving. U krijgt inzicht in de kansen en knelpunten van een op natuurwaarden gericht groenbeheer.

Waarom ecologisch groenbeheer?

Ecologisch groenbeheer kan bijdragen aan de leefbaarheid en een gevarieerd beeld van het groen in stad en dorp. Goed gekozen kan het zelfs kosten besparen. Daarbij gaat het om beheer van parken, bermen en andere groengebieden in bebouwd gebied en aan de stadsrand. Deze cursus geeft de voordelen en mogelijkheden aan. Ook worden veel voorbeelden getoond. Daarbij is aandacht voor organisatie en communicatie.

De uitgangspunten

Deze cursus gaat in de op de praktijk, maar ook op de achtergronden. Er wordt beknopt ingegaan op de belangrijkste factoren in bodem en water die natuurwaarde en biodiversiteit bepalen. Ook ruimtelijke samenhang kan daarbij belangrijk zijn. Krijg zicht op hoe gebiedskenmerken sturend zijn voor de kansen die er liggen. Leer mee te gaan met de natuur en haar kenmerken. Dat verdient zich bovendien terug in goedkoper beheer.

Omvormingsbeheer

Hoe gaat omvorming van regulier beheer naar ecologisch beheer in zijn werk? Wat zijn de do’s en dont’s? Hoe ontwikkel je mooie bosranden? Is minder maaien in oevers altijd beter? Hoe voorkom je verruiging? Altijd maar verschralen of selectief? Is natter altijd beter in deze tijd van verdroging? Ook de veelal gewenste bloemrijke vegetaties in bermen of graslanden worden op de lange termijn niet altijd even eenvoudig bereikt. Leer goede keuzen te maken.

Instandhoudingsbeheer

Als een perceel of gebied al mooi gevarieerd is, moet dat zo blijven. In de huidige tijd van verdroging en vermesting kan dat een lastige uitdaging zijn. Verruiging en verbossing liggen op de loer bij te extensief beheer, gebrek aan kruiden bij te intensief beheer. Hoe stuur je hierin binnen je eigen gebieden?

De praktijk van ecologisch groenbeheer

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en het geleerde in de praktijk brengen.

Na deze cursus heeft u:

 • Zicht op ecologische factoren die natuurkwaliteit bepalen, ook in bebouwd gebied

 • Kennis van de belangrijkste ecologische uitgangspunten voor beheer

 • Inzicht in omvormingsbeheer en instandhoudingsbeheer

 • Inzicht in de do’s en dont’s in ecologisch groenbeheer

 • Een beeld van de gewenste communicatie rond ecologisch groenbeheer

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentaties over de ecologische achtergronden
 • Veel praktijkvoorbeelden
 • Kansen en knelpunten bij ecologische groenbeheer
 • Het uitvoeren van een casus die gebaseerd is op uw eigen situatie

Basiscursus voor een brede doelgroep zonder ecologische achtergrond. Of voor junior ecologen met weinig beheerervaring.

Cursusdata en locaties:

 • Tilburg, Natuurmuseum, donderdag 9 januari 2020
 • Rijswijk, Landgoed Te Werve, donderdag 16 januari 2020
 • Amersfoort, DierenPark, dinsdag 11 februari 2020

Deze cursus is ook in-company mogelijk (hele jaar door).

Cursuslocatie Rijswijk Landgoed te Werve Ecologische cursussen

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 8,3

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

‘Goede laagdrempelige cursus, die alle aspecten van ecologisch groenbeheer voor het voetlicht brengt’ – 19 feb 2019

Docent

Karin Albers
Karin AlbersNaturio
Karin Albers, de initiator, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Ecologische kennis delen is haar nieuwe passie. Zij heeft in die jaren aan tal van projecten gewerkt op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming. Haar brede kennis en ervaring in de landschapsecologie is zowel gericht op flora als op fauna en ze is thuis in zowel de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Aanmelden cursus ecologisch groenbeheer

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.