Ecologisch groenbeheer

Ecologisch groenbeheer2018-11-12T08:30:09+00:00

Project Description

Doelgroep

 • Projectleiders

 • Groenbeheerders en hoveniers

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

 Natuurkansen in beheer

Ecologisch groenbeheer

 Hoe ontwikkel je structuurrijk, bloemrijk en aantrekkelijk groen voor planten, dieren en mensen? Deze cursus is gericht op groen in de bebouwde omgeving. U krijgt inzicht in de kansen en knelpunten van een op natuurwaarden gericht groenbeheer.

Waarom ecologisch groenbeheer?

Ecologisch groenbeheer kan bijdragen aan de leefbaarheid en een gevarieerd beeld van het groen in stad en dorp. Goed gekozen kan het zelfs kosten besparen. Daarbij gaat het om beheer van parken, bermen en andere groengebieden in bebouwd gebied en aan de stadsrand. Deze cursus geeft de voordelen en mogelijkheden aan. Ook worden veel voorbeelden getoond. Daarbij is aandacht voor organisatie en communicatie.

De uitgangspunten

Deze cursus gaat in de op de praktijk, maar ook op de achtergronden. Er wordt beknopt ingegaan op de belangrijkste factoren in bodem en water die natuurwaarde en biodiversiteit bepalen. Ook ruimtelijke samenhang kan daarbij belangrijk zijn. Krijg zicht op hoe gebiedskenmerken sturend zijn voor de kansen die er liggen. Leer mee te gaan met de natuur en haar kenmerken. Dat verdient zich bovendien terug in goedkoper beheer.

Omvormingsbeheer

Hoe gaat omvorming van regulier beheer naar ecologisch beheer in zijn werk? Wat zijn de do’s en dont’s? Is minder maaien altijd beter? Hoe voorkom je verruiging? Altijd maar verschralen of selectief? Is natter altijd beter in deze tijd van verdroging? Ook de veelal gewenste bloemrijke vegetaties worden op de lange termijn niet altijd even eenvoudig bereikt. Leer goede keuzen te maken.

Instandhoudingsbeheer

Als een perceel of gebied al mooi gevarieerd is, moet dat zo blijven. In de huidige tijd van verdroging en vermesting kan dat een lastige uitdaging zijn. Verruiging en verbossing liggen op de loer bij te extensief beheer, gebrek aan kruiden bij te intensief beheer. Hoe stuur je hierin binnen je eigen gebieden?

De praktijk van ecologisch groenbeheer

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en het geleerde in de praktijk brengen.

Praktische informatie over aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus heeft u:

 • Zicht op ecologische factoren die natuurkwaliteit bepalen, ook in bebouwd gebied

 • Kennis van de belangrijkste ecologische uitgangspunten voor beheer

 • Inzicht in omvormingsbeheer en instandhoudingsbeheer

 • Inzicht in de do’s en dont’s in ecologisch groenbeheer

 • Een beeld van de gewenste communicatie rond ecologisch groenbeheer

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentaties over de ecologische achtergronden
 • Veel praktijkvoorbeelden
 • Kansen en knelpunten bij ecologische groenbeheer
 • Het uitvoeren van een casus die gebaseerd is op uw eigen situatie

Benodigde basiskennis: algemene kennis over groenbeheer is gewenst

Cursusdata en locaties:

 • Rijswijk, Landgoed Te Werve, donderdag 14 februari 2019
 • Tilburg, Natuurmuseum, dinsdag 19 februari 2019
 • Amersfoort, DierenPark, donderdag 28 maart 2019
 • Meppel, Schouwburg Ogterop, donderdag 19 december 2019

Deze cursus is ook in-company mogelijk (hele jaar door).

Docent

drs. Karin Albers
drs. Karin AlbersNaturio
Deze landschapsecologe van de Universiteit Utrecht heeft ruim 20 jaar ervaring in ecologisch onderzoek en advies. Met deskundigheid in zowel flora als fauna is ervaring opgedaan in inventarisatie, monitoring, inrichtingsplannen, beheer en natuurontwikkeling. Zowel plannen maken, als monitoren hebben voor een gedegen kennisontwikkeling gezorgd. Sinds enige jaren is het geven van cursussen hieraan toegevoegd.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, verspreid door het land. U hoeft dan zo min mogelijk te reizen. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na aanmelding hoort u of er nog voldoende plaats is en ontvangt u een uitgebreider vragenformulier.

Praktische informatie over aanmelden