Project omschrijving

opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid

Doelgroep

 • Landschapsarchitecten

 • Projectleiders

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders

 • Rentmeesters

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Meer kleur in groen

Ecologische kansen

Duik in de achtergronden en praktijk van de ecologie; bodem, abiotiek en ecologische randvoorwaarden die de natuurwaarde sturen. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzen. Leer op basis van ecologische kennis de kansen van een specifieke plek benutten voor meer biodiversiteit.

Leer natuurrijk groen te ontwikkelen

Steeds meer dringt het besef door dat groen niet altijd natuurrijk is. Er zijn grote verschillen in natuurwaarde en biodiversiteit tussen het ene groene gebied en het andere. Deze cursus biedt ecologische (basis)kennis en belangrijkste aanknopingspunten om te kijken waar mogelijkheden liggen voor het ontwikkelen van échte natuurwaarden in en rond bebouwd gebied. Na deze cursus heeft u een beeld van de kansen en knelpunten bij het realiseren van natuurrijk groen. Ook de architectonische kwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol. Zorg voor meer kleur in het groene palet!

Ontdek de factoren bodem en water

Deze cursus biedt kennis over de belangrijkste factoren in bodem en water die natuurwaarde en biodiversiteit bepalen. Leer hoe gebiedskenmerken sturend zijn voor de kansen die er zijn. Wat kan er bijvoorbeeld op droge zandgronden en waar liggen de voor- en nadelen van klei? Hoe zit het met de hydrologie? Welke gegevens zijn nodig? Leer mee te gaan met de natuur en haar kenmerken. Dat verdient zich bovendien terug in een eenvoudigere realisatie en nog meer in het beheer. Daarbij is er natuurlijk aandacht voor algemene randvoorwaarden en afstemming met andere disciplines.

Krijg inzicht om betere keuzen te maken

Deze cursus geeft onder andere antwoorden op vragen als;

 • hoe zit het nu met voedselrijkdom?
 • is minder voedsel beter of slechter?
 • overal verschralen of selectief?
 • is natter altijd beter in deze tijd van verdroging?

Ook de veelal gewenst bloemrijke vegetaties worden op de lange termijn niet altijd even eenvoudig bereikt. Leer waarop de keuzes het beste gebaseerd moeten worden.

De praktijk van meer kleur in groen

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en vertaalt u de nieuwe kennis naar uw eigen (praktijk)omgeving.

ecologische kansen
natuurrijk maaibeheer
Praktische informatie over aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus heeft u:

 • Zicht op (bodem)factoren die natuurkwaliteit bepalen, ook in bebouwd gebied

 • Kennis van enkele belangrijke ecologische processen

 • Besef van natuurpotenties binnen de ruimtelijke ordening en groenontwerp

 • Inzicht in hoe de ecologische mogelijkheden van verschillende gebieden en locaties bepaald kunnen worden

 • Een checklist van kansen en knelpunten bij beleidskeuzen, ontwerp van groen en kleinschalige natuurontwikkeling

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentaties over de ecologische achtergronden
 • Praktijkvoorbeelden
 • Kansen en knelpunten bij het streven naar meer biodiversiteit
 • Casussen die gebaseerd zijn op uw eigen situatie

Benodigde basiskennis: geen

Geschikte combinaties: Meer kleur in groen: Ecologische relaties, Meer kleur in groen: Natuurinclusief groen en Veldcursus Ecopark Acht Eindhoven.

Cursusdata en locaties:

 • Utrecht, dinsdag 26 januari 2021

Deze cursus is ook in-company mogelijk (hele jaar door).

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 8,1

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

‘Leuke, praktische en toegankelijke cursus. Geeft voldoende handvatten om in de praktijk mee aan de slag te gaan.’ – 9 april 2019

‘Leuk en inspirerend, maar veel lesstof in korte tijd’. – 21 jan 2020

‘De cursus was vrij algemeen qua informatie, maar de verdieping in de casussen en opdrachten was prettig.’ – 21 jan 2020

Ecologisch groen moet de norm worden

Docent

Karin Albers
Karin AlbersNaturio
Karin Albers, de initiator, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Ecologische kennis delen is haar nieuwe passie. Zij heeft in die jaren aan tal van projecten gewerkt op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming. Haar brede kennis en ervaring in de landschapsecologie is zowel gericht op flora als op fauna en ze is thuis in zowel de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Praktische informatie over aanmelden

Aanmelden cursus ecologische kansen

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.