Ecologische monitoring

Ecologische monitoring2018-10-25T09:52:09+00:00

Project Description

Doelgroep

 • Projectleiders

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders

 • Groenbeheerders en hoveniers

 • Terreinbeheerders

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Ecologische monitoring

Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw maaibeheer tot zicht hebben op uw gemeente als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik gemaakt worden? Deze cursus ecologische monitoring belicht alle facetten.

Doelgerichte en haalbare monitoring

In de cursus wordt ingegaan op de kansen en mogelijke problemen die spelen bij ecologische monitoring. Monitoring van beleid, flora, fauna, beheer, landschappen en alles wat daarmee samen hangt. Alles monitoren is niet haalbaar, niets monitoren is ongewenst. Welke keuzen maak je? Wat is het meest effectief en efficiënt? Welke vragen moeten beantwoord worden en op welke termijn?

Monitoringsmethoden

Er moet vooral gekozen worden voor de te onderzoeken parameters, meestal vooral de soortgroepen, maar ook waterstanden, uitgevoerde maatregelen of aantallen recreanten kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen. Dit hangt sterk samen met de doelstelling. Ook de frequentie van monitoring speelt een grote rol. Zowel het aantal onderzoeksronden per jaar, als het aantal jaren tussen de afzonderlijke onderzoeken. Tenslotte natuurlijk de methode per soortgroep. Voor sommige soortgroepen heel voor de hand liggend, voor andere niet. Allemaal keuzen die goed doordacht moeten worden gemaakt afhankelijk van de vraagstelling, het budget en de mogelijkheden.

Wettelijk verplichte monitoring

Als het verplichte monitoring in het kader van de natuurwetgeving betreft, spelen juridische factoren een rol. Dan vallen keuzen vaak anders uit dan bij monitoring van bijvoorbeeld ecologisch beheer. Al deze situaties komen aan bod in de cursus.

De organisatie en communicatie

Ook de organisatie van monitoring komt uitgebreid aan bod. Inzet van vrijwiligers kan heel interessant zijn, maar heeft specifieke voor- en nadelen. Tenslotte mag de communicatie niet uit het oog verloren worden. In alle fasen van de monitoring zijn hier belangrijke leerpunten.

Monitoring in uw werk

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag om voor een fictieve casus of uw eigen situatie een opzet te maken van een monitoringprogramma.

Praktische informatie over aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus heeft u:

 • Inzicht in de wenselijkheid en mogelijkheden voor ecologische monitoring

 • Zicht op bestaande monitoring die gebruikt kan worden voor uw doelstelling

 • Overzicht van kansen en knelpunten in alle fasen van monitoring

 • Een beeld van de juridische kant van verplichte monitoring

 • Een handleiding om zelf een gedegen monitoringplan op te stellen

 • Veel voorbeelden van verschillende typen monitoring

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentaties over monitoringsmethoden
 • Overzichten van bestaande monitoring
 • Checklist voor organisatie en communicatie
 • Veel praktijkvoorbeelden
 • Een casus die gebaseerd is op uw eigen situatie

Benodigde basiskennis: geen

Cursusdata en locaties:

 • Eindhoven, dinsdag 15 januari 2019
 • Meppel, dinsdag 16 april 2019
 • Utrecht of omgeving, donderdag 19 september 2019

Deze cursus is ook in-company mogelijk (hele jaar door).

Docent

drs. Karin Albers
drs. Karin AlbersNaturio
Deze landschapsecologe van de Universiteit Utrecht heeft ruim 20 jaar ervaring in ecologisch onderzoek en advies. Met deskundigheid in zowel flora als fauna is ervaring opgedaan in inventarisatie, monitoring, inrichtingsplannen, beheer en natuurontwikkeling. Zowel plannen maken, als monitoren hebben voor een gedegen kennisontwikkeling gezorgd. Sinds enige jaren is het geven van cursussen hieraan toegevoegd.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, verspreid door het land. U hoeft dan zo min mogelijk te reizen. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na aanmelding hoort u of er nog voldoende plaats is en ontvangt u een uitgebreider vragenformulier.

Praktische informatie over aanmelden