Project Description

opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid
opleiding ecologie - natuurbeheer
opleiding ecologie - groenbeheer

Doelgroep

 • Projectleiders

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders

 • Groenbeheerders en hoveniers

 • Terreinbeheerders

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Ecologische monitoring

Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw maaibeheer tot zicht hebben op uw gemeente als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik gemaakt worden? Deze cursus ecologische monitoring belicht alle facetten.

Doelgerichte en haalbare monitoring

In de cursus wordt ingegaan op de kansen en mogelijke problemen die spelen bij ecologische monitoring. Monitoring van beleid, flora, fauna, beheer, landschappen en alles wat daarmee samen hangt. Alles monitoren is niet haalbaar, niets monitoren is ongewenst. Welke keuzen maak je? Wat is het meest effectief en efficiënt? Welke vragen moeten beantwoord worden en op welke termijn?

Monitoringsmethoden

Er moet vooral gekozen worden voor de te onderzoeken parameters, meestal vooral de soortgroepen, maar ook waterstanden, uitgevoerde maatregelen of aantallen recreanten kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen. Dit hangt sterk samen met de doelstelling. Ook de frequentie van monitoring speelt een grote rol. Zowel het aantal onderzoeksronden per jaar, als het aantal jaren tussen de afzonderlijke onderzoeken. Tenslotte natuurlijk de methode per soortgroep. Voor sommige soortgroepen heel voor de hand liggend, voor andere niet. Allemaal keuzen die goed doordacht moeten worden gemaakt afhankelijk van de vraagstelling, het budget en de mogelijkheden.

Wettelijk verplichte monitoring

Als het verplichte monitoring in het kader van de natuurwetgeving betreft, spelen juridische factoren een rol. Dan vallen keuzen vaak anders uit dan bij monitoring van bijvoorbeeld ecologisch beheer. Al deze situaties komen aan bod in de cursus.

De organisatie en communicatie

Ook de organisatie van monitoring komt uitgebreid aan bod. Inzet van vrijwiligers kan heel interessant zijn, maar heeft specifieke voor- en nadelen. Tenslotte mag de communicatie niet uit het oog verloren worden. In alle fasen van de monitoring zijn hier belangrijke leerpunten.

Monitoring in uw werk

In de cursus gaat u aan de slag om voor een fictieve casus of uw eigen situatie een opzet te maken van een monitoringprogramma.

Na deze cursus heeft u:

 • Inzicht in de wenselijkheid en mogelijkheden voor ecologische monitoring

 • Zicht op bestaande monitoring die gebruikt kan worden voor uw doelstelling

 • Overzicht van kansen en knelpunten in alle fasen van monitoring

 • Een beeld van de juridische kant van verplichte monitoring

 • Een handleiding om zelf een gedegen monitoringplan op te stellen

 • Veel voorbeelden van verschillende typen monitoring

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentaties over monitoringsmethoden
 • Overzichten van bestaande monitoring
 • Checklist voor organisatie en communicatie
 • Veel praktijkvoorbeelden
 • Een casus die gebaseerd is op uw eigen situatie

Benodigde basiskennis: geen

Cursusdata en locaties:

 • Eindhoven, dinsdag 31 maart 2020
 • Utrecht of omgeving, dinsdag 6 oktober 2020

Deze cursus is ook in-company mogelijk (hele jaar door).

Natuurmonitoring reptielenplaatje

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 8,5

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

‘Er wordt een degelijke structuur aangeboden voor het opzetten van een monitoringplan’ – 15 jan 2019

‘In een ongedwongen sfeer veel informatie gekregen’ – 19 sept 2019

Docent

Karin Albers
Karin AlbersNaturio
Karin Albers, de initiator, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Ecologische kennis delen is haar nieuwe passie. Zij heeft in die jaren aan tal van projecten gewerkt op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming. Haar brede kennis en ervaring in de landschapsecologie is zowel gericht op flora als op fauna en ze is thuis in zowel de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Aanmelden cursus ecologische monitoring

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.