Project Description

Georganiseerd door

Logo Staatsbosbeheer SBB
opleiding ecologie - natuurbeheer

Doelgroep

 • Terreinbeheerders

 • Groenbeheerders en hoveniers

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders

 • Projectleiders

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Heidebeheer

Er zijn veel nieuwe inzichten in het heidebeheer. De afgelopen 10 jaar zijn oude gebruiken afgeschaft en nieuwe uitgetest. Ook de insecten houden de gemoederen goed bezig. Deze tweedaagse cursus heidebeheer gaat in op wat een beheerder kan doen en wat beter is om te laten. Heide wordt daarbij in de breedste zin behandeld en als landschap benaderd.

Heide in een landschapsecologische context

Het soortenrijke heidecultuurlandschap van weleer bestond niet uit alleen paars bloeiende heide, zoals lang gedacht. Variatie en afwisseling, veelal veroorzaakt door veelvormig gebruik door boeren, waren hele belangrijke kenmerken. Daarbij pasten dan ook veel soorten. Leer welke aspecten hiervan cruciaal zijn en hoe dit in het landschap van nu zijn plaats kan krijgen.

Biotopen of soorten

De benadering van soortenbeheer en biotoopbeheer lijken tegengesteld, maar kunnen goed samen gaan. In deze cursus komen beide aan bod; de ecologische kennis van kenmerkende soorten wordt gecombineerd tot inzichten rondom beheer van habitattypen. Geplaatst binnen de landschappelijke context biedt dit een breed inzicht, wat nodig is om de juiste keuzen te kunnen maken.

Insecten

Een groep die speciaal wordt uitgelicht in deze cursus zijn de insecten, die terecht steeds meer in de belangstelling staan. Ze vormen al jaren één van de specialisaties van de docent en daarmee spelen ze ook een belangrijke rol in deze cursus.

Het beheer

Branden, maaien en plaggen gevolgd door begrazing vormden vroeger de belangrijkste factoren van de heide-economie. Zo is het heidecultuurlandschap ook ontstaan. Nu is het aan natuurbeheerders om dit cultuurlandschap in stand te houden, liefst met zowel de aanwezigheid van kritische soorten, als met grote aantallen individuen. Het landgebruik en de abiotische omstandigheden zijn echter flink veranderd, waardoor het beheer moet mee veranderen. Hydrologische verbeteringen en het oplossen van mineralen en nutriënten tekorten door uitspoeling (door toepassing van steenmeel al of niet in combinatie met bekalking) zijn voorbeelden hiervan. De nieuwste inzichten rondom heidebeheer staan in deze cursus centraal.

De praktijk

Deze cursus van 2 dagen heeft steeds de middagen buiten. Daar wordt de praktijk bekeken en bediscuteerd. Daarmee gaat het hele verhaal letterlijk leven. Kennis, tips en ervaringen van de docent en deelnemers worden uitgewisseld.

Na deze cursus heeft u:

 • Meer inzicht in het heidelandschap met alle daarbij behorende beheerdoelen

 • Een goed beeld van de nieuwste kennis rondom herstelbeheer in heidegebieden

 • Een overzicht van de nieuwe beheertechnieken, met hun voor- en nadelen

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentaties over het heide cultuurlandschap en heidebeheer
 • Kennis en informatie over de relatie tussen abiotische factoren en kenmerkende heidegebonden soorten
 • Veel praktijkvoorbeelden, mede aan de hand van gestelde vragen
 • Veldbezoeken met voorbeelden en discussies over toepassingen

Benodigde basiskennis: algemene kennis van natuurbeheer

HeidebeheerCursusdata en locaties:

 • Heeze / Strabrecht, dinsdag 8 en 22 september 2020
 • Veluwe, donderdag 17 september en 1 oktober 2020

Inbegrepen: boek Heidebeheer

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 8,6

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

‘Goede degelijke cursus die praktisch goed toe te passen is!’ – Heeze, 10 oktober 2019

‘Veel kennis opgedaan door een meesterverteller.’ – Ermelo, 8 oktober 2019

Docent

Jap Smits
Jap SmitsStaatsbosbeheer
Jap Smits is een gepassioneerd natuurbeheerder met oog voor de flora en (entomo)fauna van de vochtige en droge zandgronden in het algemeen en de heidecultuurgronden en beekdalen in het bijzonder. Zijn jarenlange ervaring zorgen voor een brede kennis van zowel de theoretische achtergronden, als de beheerpraktijk. Zijn focus ligt op de relatie tussen een gezonde bodem, gevarieerde flora, goede insectenfauna (als hoofdpijler voor de voedselketen) en daarmee soortenrijke natuurgebieden. Deze aspecten brengt hij onder de aandacht van beheerders, gebruikers en publiek.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Aanmelden cursus heidebeheer

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.