Project omschrijving

Georganiseerd door

Ecologica logo
opleiding ecologie - natuurbeheer
opleiding ecologie - groenbeheer

Doelgroep

 • Groenbeheerders en hoveniers

 • Terreinbeheerders

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Gedurfd lanenbeheer

Lanen goed beheren is een lastige uitdaging. Zowel op korte als op lange termijn moeten bomen vitaal, mooi en veilig zijn. Zowel het beeld van de laan, als de natuurwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Soms zijn daarvoor gedurfde keuzen noodzakelijk. Deze cursus lanenbeheer geeft handvatten om het beheer doordacht aan te pakken.

Lanen nu en in de toekomst

Een laan heeft een belangrijke landschappelijke functie. Bomenlanen moeten zichtbaar blijven in het landschap. Ook vitaliteit en veiligheid spelen een belangrijke rol. Hoe voldoen we aan de zorgplicht, zowel op het gebied van vrijwaren van letsel en schade, als op het gebied van de Wet natuurbescherming? Op termijn kunnen veel lanen in een gebied tegelijk aan verjonging toe zijn. Hoe streven we naar een gelijkmatig aanbod van geschikte boomholtes voor onder andere holenbroedende vogels en vleermuizen door de eeuwen heen? Het keuzemoment van verjonging is daarbij cruciaal en kan best gedurfd zijn.

Bestaande laan goed onderhouden

Het belangrijkste van het onderhoud is vroegtijdige en regelmatig herhaalde begeleiding- en vormsnoei, ter voorkoming van verzwakking en stormschade op oudere leeftijd. Bovendien wordt ingegaan op het benutten van potenties voor karakteristieke natuurwaarden. Bomen dienen niet alleen als verblijfplaats van dieren, maar ook als migratieroute of groeiplaats van bijzondere paddenstoelen of korstmossen en dergelijke. De relevante natuurwetgeving wordt hierbij beknopt behandeld.

Verjonging of een nieuwe laan aanleggen

Bij het kappen van een laan komt aardig wat kijken. Tijdens de cursus komt wetgeving aan bod (met onder andere verplichte mitigatie, compensatie, projectplan), evenals de communicatie met belanghebbenden. De wijze van verjonging of aanplant van een nieuwe laan bepaalt voor lange tijd het beeld van een gebied. Er wordt onder meer ingegaan op de boomsoortkeuze, kwalitatieve selectie, plantmethode en  mycorrhiza toepassing.

Cursus lanenbeheer: de praktijk

Deze cursus heeft een middagdeel buiten. We bezoeken een aantal karakteristieke voorbeelden. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan hoe om te gaan met kritische belanghebbenden. Tips en ervaringen van de docent en deelnemers worden uitgewisseld.

Cursus lanenbeheer
laan Gooilust
Praktische informatie over aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus lanenbeheer heeft u:

 • Zicht op keuzemomenten van instandhouden of verjongen van lanen

 • Kennis van goed onderhoud van laanbomen

 • Goed zicht op natuurpotenties en natuurwetgeving bij onderhoud en verjonging

 • Kennis van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van nieuwe aanplant bepalen

 • Inzicht in (gedurfd) lanenbeheer en de kennis om hierover te communiceren

De cursus lanenbeheer bestaat uit:

 • Presentaties over lanenbeheer en verjonging
 • Aspecten van wetgeving en communicatie
 • Praktijkvoorbeelden, mede aan de hand van gestelde vragen
 • Discussie over cases, waaronder één die gebaseerd is op uw eigen situatie

Benodigde basiskennis: geen

Geschikte combinaties: Deze cursus past goed bij alle andere cursussen, zie de pagina opleiding voor de beste combinaties.

Cursusdata en locaties: 

 • Vught, dinsdag 3 november 2020
 • Amersfoort, donderdag 19 november 2020

Deze cursus is ook in-company mogelijk (voorkeursperiode april-november).

Gedurfd lanenbeheer 2018

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 8,5

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

‘De cursus was een succes. De docent is echt goed en enthousiast.’ – 1 nov 2018

‘Was een leuke cursus en de ervaring van Ilco voegde een hoop toe, waardoor het breder werd getrokken.’ – 12 nov 2019

Docent

Ing. Ilco van Woersem
Ing. Ilco van WoersemEcologica
Ilco werkte ruim vijfentwintig jaar in het bos- en natuurbeheer, zelfs in Afrika. Daar viel ook boombeheer onder, veiligheidscontroles, lanen vervangen, snoeicursussen, inventarisaties van vogels en vleermuizen. De laatste vijftien jaar is hij vooral bezig met opdrachten op het gebied van groene inrichting en beheer, inventarisaties van vleermuizen, vogels en herpetofauna en toetsingen. Met groene wetgeving kan hij goed uit de voeten.
Hij heeft onder andere ervaring opgedaan met de vervanging van zeer oude, vervallen beuken- en eikenlanen op buitenplaatsen van Natuurmonumenten, landgoederen van Defensie, op begraafplaatsen en langs wegen van gemeenten en Rijkswaterstaat.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Praktische informatie over aanmelden

Aanmelden cursus lanenbeheer

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.