Project Description

opleiding ecologie - groenbeheer
opleiding ecologie - natuurbeheer

Doelgroep

 • Groenbeheerders en hoveniers

 • Terreinbeheerders

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

 Natuurkansen in beheer

Natuurgericht maaibeheer

Maaibeheer is belangrijk, maar krijgt ook steeds meer kritiek. Graslanden, parken en bermen goed beheren? Op het juiste moment maaien? Deze cursus maaibeheer is gericht op zowel maaibeheer in natuurgebieden, als in de bebouwde omgeving, zoals ecologisch bermbeheer en gefaseerd maaibeheer. Kennis over maaimethode, frequentie en periode wordt verder uitgediept.

Maaien, gewenst of niet?

Zonder maaibeheer kunnen vegetaties snel veranderen. Niettemin groeit de kritiek op maaien, vooral tijdens de bloeiperiode. Voor zowel flora als fauna is voldoende maaien echter nodig, anders volgt verruiging. Het is daarom belangrijk de maaifrequentie, periode en methode aan te passen aan de situatie en de doelstelling.

Maatwerk

De aanpak van maaibeheer is veelal maatwerk, afhankelijk van de huidige vegetatie, het eindbeeld, de bodem, vocht, voedselrijkdom en nog veel meer. Deze cursus gaat in de op de praktijk, maar ook op de achtergronden. Welke factoren moeten allemaal een rol spelen in de keuzen voor het maaibeheer? Maar ook factoren als kosten en communicatie worden meegenomen.

Fasering

Steeds meer wordt fasering toegepast in het maaibeheer. Niet alles tegelijk, maar gespreid in ruimte en tijd maaien. Wat zijn daar de voordelen van? Zijn er ook nadelen? Welke aanpak is mogelijk. Zowel gericht op insecten als op weidevogels komt dit aan bod. Ook het nieuwe ‘sinusbeheer’ wordt hierin meegenomen.

Omvormingsbeheer versus instandhoudingsbeheer

Als de huidige vegetatie nog ver af staat van de doelstelling, is vaak ‘tijdelijk’ een ander beheer nodig. Veelal een intensiever omvormingsbeheer, bijvoorbeeld om te verschralen. Hoe bepaal je dat en waaruit bestaat zo’n beheer dan? Hoe beslis je dat de omvorming het doel bereikt heeft en over kan gaan in ‘regulier’ beheer, ofwel ‘instandhoudingsbeheer’? U leert werken met het boekje ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ (Schippers, 2012).

De praktijk van ecologisch maaibeheer

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en het geleerde in de praktijk brengen.

Na deze cursus maaibeheer heeft u:

 • Zicht op de invloed van maaien op flora en fauna, zowel positief als negatief

 • Een beeld van de gewenste maaifrequentie, afhankelijk van de abiotiek

 • Kennis van de invloed van de maaiperiode op de vegetatie

 • Inzicht in het verschil tussen omvormingsbeheer en instandhoudingsbeheer

 • Kennis over gefaseerd maaien en sinusbeheer

 • Overzicht over het belang van communicatie rondom maaibeheer

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentaties over de ecologische kennis en achtergronden
 • Veel praktijkvoorbeelden, afhankelijk van uw vragen
 • Algemene kennis en praktische handvatten voor maaibeheer
 • Het uitvoeren van een casus die gebaseerd is op uw eigen situatie

Benodigde basiskennis: basiskennis over groen- en natuurbeheer is gewenst

Cursusdata en locaties:

 • Amersfoort, DierenPark, dinsdag 3 december 2019
 • Tilburg, Natuurmuseum, donderdag 30 januari 2020
 • Rijswijk, Landgoed Te Werve, donderdag 6 februari 2020

Deze cursus is ook in-company mogelijk (hele jaar door).

Maaibeheer naturio

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 8,4

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

‘Interessante cursus met veel praktijkvoorbeelden en toegespitst op diverse doelgroepen. Een aanrader!’ – 19 maart 2019

Docent

Karin Albers
Karin AlbersNaturio
Karin Albers, de initiator, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Ecologische kennis delen is haar nieuwe passie. Zij heeft in die jaren aan tal van projecten gewerkt op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming. Haar brede kennis en ervaring in de landschapsecologie is zowel gericht op flora als op fauna en ze is thuis in zowel de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Aanmelden cursus natuurgericht maaibeheer

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.