Maatwerk cursus gewenst?

Naturio ontwikkelt voor u graag een maatwerk cursus of ondersteunt u in uw eigen interne of externe studiedag.

Oude plataan

Incompany cursus is maatwerk

De cursussen uit het cursusprogramma zijn allemaal ook incompany te geven. Daarnaast is volledig maatwerk mogelijk. Wilt u binnen uw organisatie ecologische kennis versterken? In het kader van nieuw natuurbeleid, de natuurwetgeving of ecologisch beheer kan dat een meerwaarde opleveren. Zorg dat iedereen binnen uw organisatie de kansen ziet op het gebied van natuur. Als uw organisatie aan de slag wilt met bijvoorbeeld sinusmaaien, is een goede uitleg aan alle betrokken cruciaal. Of wilt u juist meer kennis over specifieke soortgroepen als amfibieën, vlinders of wilde bijen? Of is het noodzakelijk aan de slag te gaan met exotenbestrijding, maar missen uw of uw collega’s de kennis?  Voor iedere doelgroep kan er een cursus samengesteld worden, variërend van een paar uur tot een paar dagen.

donker pimpernelblauwtje

Uw eigen cursus of kennisdag

Is het gewenst projecten of beleid intern te evalueren, maar heeft u geen tijd daarvoor een dag te organiseren? Denkt u over een intern trainingsprogramma, maar twijfelt u over de aanpak en mogelijkheden? Ook als u juist zelf de kennis heeft en die wilt uitdragen, kan Naturio u ondersteunen met praktische zaken en organisatie. Wilt u een interne cursusdag organiseren, maar ontbreekt het u aan de tijd? Heeft u ambities een individuele cursus in de markt te zetten, maar weet u niet hoe? Neem vooral contact op over alles wat te maken heeft met trainingen en kennisuitwisseling.

Vraag meer informatie op

Voorbeelden van in-company cursussen of interne dagen:

  • Natuurgericht maaibeheer; invoer van gefaseerd maaien of sinusmaaien.
  • Toelichting op nieuw groenbeleid en brainstorm over het uitvoeringsprogramma
  • Evaluatie van specifieke projecten, natuurherstelprojecten of beheerplannen
  • Tips en adviezen hoe natuur mee te laten liften in lopende uitvoeringsprojecten
  • Bepalen van kansen voor biodiversiteit in het groenbeheer
  • Kennis en inspiratie voor natuurrijke parken en openbaar groen
  • Natuurinclusief bouwen; hoe kunnen de natuurwaarden worden vergroot?

Review

Op 24 mei 2018 samen met Naturio, een dagcursus Ecologisch Maaibeheer georganiseerd in Oss. Met 22 deelnemers (beheerders en uitvoerders) waarvan 10 medewerkers van aannemers. Dat was top, volledig en erg inspirerend!

Jos van Oorschot – Adviseur Ecologie – gemeente Oss