Inspiratie door kennis

Karin Albers
Karin Albers
Folder Naturio

Naturio

Ecologische kennis goed toepassen levert meer op voor natuur én de mens. Goede ecologische vak-cursussen voor een brede doelgroep ontbraken in het werkveld. In dat gat is Naturio gesprongen. Sinds het voorjaar van 2018 biedt Naturio een brede selectie aan ecologische cursussen gericht op vakmensen.

Karin Albers, de initiator, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Ecologische kennis delen is haar nieuwe passie. Zij heeft in die jaren aan tal van projecten gewerkt op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming. Haar brede kennis en ervaring in de landschapsecologie is zowel gericht op flora als op fauna en ze is thuis in zowel de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.  Ook het ‘Symposium Ecologie en de Praktijk‘ waar steeds ruim 300 vakmensen samenkomen, heeft ze jarenlang met veel enthousiasme georganiseerd. Zij is zelf docent bij de meer algemene cursussen, maar zoekt ook de samenwerking met specialisten om specifieke onderwerpen aan te bieden (zie de verschillende docenten hieronder). Naast het geven van cursussen biedt Karin zich ook graag aan als spreker, presentator of dagvoorzitter.

De cursussen kenmerken zich door een sterke inhoud en kleine groepen. Ze zijn op de praktijk gericht. Er is ook aandacht voor een goede didactische aanpak en handvatten om de kennis toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk. Eigen casussen, praktijkvoorbeelden en praktische tools maken onderdeel uit van de cursus. De cursussen worden indien mogelijk verspreid over het land gehouden of anders op een zo centraal mogelijke locatie, zodat u zo min mogelijk hoeft te reizen. Het betreft inspirerende locaties. De cursussen kunnen daarnaast ook in-company worden georganiseerd.

Logo NGBnl-greenlabel

Naturio is lid van het Netwerk Groene Bureaus

Naturio is partner van NLGreenlabel

Naturio is supporter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Supporter Deltaplan biodiversiteitsherstel

Docent

Karin Albers
Karin AlbersNaturio
Karin Albers, ecoloog en ondernemer, was na ruim 20 jaar opzetten en uitbouwen van het ecologisch adviesbureau Ecologica toe aan een nieuwe uitdaging. Haar nieuwe passie is ecologische kennis delen, die zowel de natuur zelf als vooral ook mensen vooruit helpt. Zij heeft in haar loopbaan een brede ervaring opgebouwd op het gebied van inrichting, beheer, monitoring, plan- en beleidsvorming bij een grote diversiteit aan organisaties. Ze helpt u vooruit met haar landschapsecologische kennis van zowel flora als fauna en zowel in de stadsnatuur als in de ‘donkergroene’ natuur.

Docent

Jap Smits
Jap SmitsStaatsbosbeheer
Jap Smits is een gepassioneerd natuurbeheerder met oog voor de flora en (entomo)fauna van de vochtige en droge zandgronden in het algemeen en de heidecultuurgronden en beekdalen in het bijzonder. Zijn jarenlange ervaring zorgen voor een brede kennis van zowel de theoretische achtergronden, als de beheerpraktijk. Zijn focus ligt op de relatie tussen een gezonde bodem, gevarieerde flora, goede insectenfauna (als hoofdpijler voor de voedselketen) en daarmee soortenrijke natuurgebieden. Deze aspecten brengt hij onder de aandacht van beheerders, gebruikers en publiek.

Docent

Robert Kwak
Robert KwakVogelbescherming Nederland
Ervaren en gedreven ecoloog, gespecialiseerd in vogels, natuurbeheer en duurzame ontwikkeling. Pleitbezorger van het concept ‘Basiskwaliteit Natuur’. Hij zet zijn kennis en ervaring bij overheden en non-profit organisaties in om de natuur naar een hoger niveau te brengen. Sterk in communicatie en educatie.

Docent

Ing. Ilco van Woersem
Ing. Ilco van WoersemEcologica
Ilco werkte ruim vijfentwintig jaar in het bos- en natuurbeheer, zelfs in Afrika. Daar viel ook boombeheer onder, veiligheidscontroles, lanen vervangen, snoeicursussen, inventarisaties van vogels en vleermuizen. De laatste vijftien jaar is hij vooral bezig met opdrachten op het gebied van groene inrichting en beheer, inventarisaties van vleermuizen, vogels en herpetofauna en toetsingen. Met groene wetgeving kan hij goed uit de voeten.
Hij heeft onder andere ervaring opgedaan met de vervanging van zeer oude, vervallen beuken- en eikenlanen op buitenplaatsen van Natuurmonumenten, landgoederen van Defensie, op begraafplaatsen en langs wegen van gemeenten en Rijkswaterstaat.

Docent

Ing. Erwin Goutbeek
Ing. Erwin GoutbeekGoutbeek Flora & Fauna
Erwin heeft een rijke soortenkennis en is een kundig landschapslezer. Hij is een pragmatisch ingestelde ecoloog en kan de juiste inrichting of beheer maatregelen bedenken binnen de vele randvoorwaarden als beleid en bodemkenmerken. Gemeentes en waterschappen vragen hem regelmatig om te helpen hun natuurdoelen waar te kunnen maken. Hij zet zijn kennis van flora en fauna ook in tijdens excursies, cursussen en inventarisaties in binnen- en buitenland.

Docent

Drs. Peter Verbeek
Drs. Peter VerbeekNatuurbalans-Limes Divergens BV
Deze bioloog van de Radboud universiteit Nijmegen is medeoprichter van ecologische adviesbureau Natuurbalans. Bij zijn ruime belangstelling voor zowel fauna als flora, past uitstekend zijn specialisatie in de omzetting van agrarische gronden in (kwaliteits)natuur. Daarbij speelt naast inrichting natuurlijk het beheer een hele belangrijke rol. Daarbij wordt veel samengewerkt met andere specialistische kennisbureaus om het natuurherstelproces te kunnen optimaliseren.

Docent

Kars Veling
Kars VelingDe Vlinderstichting
Kars is allrounder en ecoloog, met dagvlinders als rode draad. Hij werkt al sinds de beginjaren bij De Vlinderstichting en is in de loop der tijd bij heel veel projecten betrokken geweest. Daarnaast geeft hij veel lezingen en workshops, is dagvoorzitter diverse symposia en begeleidt hij studenten bij hun afstudeeronderzoek. Kars is verder nauw betrokken bij de Jaarrond Tuintelling.

Docent

Dr.ir. Frans van Alebeek
Dr.ir. Frans van AlebeekEcoloog
Met een passie voor mensen, insecten en natuur, heeft het werkveld van Frans steeds gelegen op het grensvlak van landbouw en natuur. Door verbanden zichtbaar te maken, bijv. tussen agrarisch natuurbeheer, akkerranden en natuurlijke plaagonderdrukking. Of tussen insectensterfte en de achteruitgang van boerenlandvogels. Na jaren als ecoloog en projectleider bij Wageningen UR, stapte hij in 2017 over naar Vogelbescherming Nederland als beleidsmedewerker landelijk gebied. Hier coördineert hij het Nederlandse aandeel van het Europese PARTRIDGE project, gericht op het herstel van patrijzen en andere akkernatuur. Stadsnatuur, wilde bijen, vlinders, libellen en plantengallen zijn zijn favoriete aandachtsgebieden.

Docent

drs. Arnold van Kreveld
drs. Arnold van KreveldBureau Ulucus
Deze beleidsbioloog combineert een sterk analytisch vermogen met een oplossingsgerichte visie. Na een brede ervaring opgedaan te hebben werkt Arnold sinds 2004 als freelance consultant voor ngo’s, bedrijven en overheden. Hij is werkzaam bij Bureau Stroming, gastdocent op de Erasmus School of Accounting & Assurance en sinds 2017 Programma Coördinator van stichting Tijdelijke Natuur.

Docent

Benjamin Backx MSc
Benjamin Backx MScEco Assist
Na zijn opleiding tot ecoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen is Benjamin al ruim tien jaar werkzaam als adviseur ecologie. Daarnaast is hij vier jaar werkzaam geweest als directeur en projectleider van een natuuraannemer. Hierdoor heeft deze ecoloog zowel veel kennis op het gebied van ecologie en natuurwetgeving, als ervaring met het uitvoeren van mitigerende maatregelen. De rode draad door zijn werkwijze is het bereiken van natuurbescherming door het toepassen van praktische en functionele mitigerende maatregelen, met specialisaties op het gebied van natuurwetgeving, vleermuizen en natuurinclusief bouwen.

Docent

Jeike van de Poel MSc. – VanderHelm Milieubeheer B.V.
Jeike van de Poel MSc. – VanderHelm Milieubeheer B.V.
Na haar studie biologie aan de Universiteit van Wageningen is Jeike aan de slag gegaan als ecoloog: eerst zelfstandig en later bij VanderHelm Milieubeheer B.V.. Vooral vleermuizen, en diens ecologie, interesseren haar. Jeike is dan ook actief betrokken bij de Zoogdiervereniging. Jeike weet haar enthousiasme voor de natuur goed over te brengen en vindt het erg leuk om middels kennis ook anderen te enthousiasmeren. Dankzij haar zeer goede didactische vaardigheden, die zij heeft opgedaan tijdens haar educatieve masteropleiding aan de Universiteit van Leiden en haar tijd voor de klas, weet zij zich goed aan te passen aan het niveau van de cursist.

Blijf op de hoogte!

Ontvang ongeveer maandelijks tips en cursusnieuws!

Naturio

Laat weten wat u graag wilt in uw cursus!

Uw ideeën worden meegenomen in het ontwikkelen van nieuwe cursussen

Enquete