Project Description

Georganiseerd door

Miecon logo
Eco Assist logo
opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid

Doelgroep

 • Uitvoerders van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan gebouwen

 • Aannemers die gebouwen slopen

Cursus

Beschermende soorten bij uitvoering van renovatie en sloop

Wat is er te verwachten aan streng beschermde soorten in gebouwen? De Natuurwetgeving is vrijwel altijd relevant en een ecoloog werkt dan een werkprotocol uit. Wat komt er daarna kijken bij de uitvoering van de maatregelen? Leer als uitvoerder zelf de benodigde kennis voor dat aspect, zodat de inzet van een ecoloog verminderd kan worden. Houd daarbij de kwaliteit hoog en vermijd juridische risico’s.

Vaststellen beschermende soorten

Bij onderhoud, renovatie en sloopprojecten voert een deskundig ecoloog onderzoeken uit naar beschermde soorten in gebouwen.  Indien nodig wordt  een ontheffing aanvraagt en er wordt een werkprotocol opgesteld. Maar daarna is nog steeds deskundigheid nodig om de maatregelen van het werkprotocol in de praktijk te vertalen naar exacte maatregelen. Daarbij wordt in de praktijk opnieuw een ecoloog ingeschakeld. Maar in deze cursus leert u hiermee (meer) zelfstandig aan de slag te gaan. U leert een goed werkprotocol te vertalen naar de praktijk.

Algemene kennis beschermde soorten

De cursisten krijgen algemene ecologische kennis mee van de meest algemene beschermde soorten die in gebouwen zitten. Dit betreft primair vleermuizen en jaarrond beschermde vogels. Daarbij wordt ingegaan op eenvoudige situaties, waarbij de cursist zelf aan de slag kan. Daarnaast wordt aangegeven welke situaties te specifiek of bijzonder zijn, waardoor meer deskundigheid nodig is.

Maatregelen

De cursisten leren het gebouw verder fysiek ongeschikt te (laten) maken. Hoe ga je in de praktijk te werk en tegen welke zaken zal je aanlopen? Ook wordt ingegaan op vervangende nestgelegenheden. Welke mogelijkheden zijn er en welke keuzen moeten daarin gemaakt worden? Wat zijn geschikte tijdelijke maatregelen en hoe ga je om met permanente verblijfplaatsen. Tijdens deze dagen zijn er voldoende momenten ingebouwd om een eigen casus te bespreken.

Documentatie

Ten slotte is het belangrijk alle maatregelen goed te documenteren, bijvoorbeeld de vaste verblijfplaasten, die nog wel eens vrijwel onzichtbaar worden weggewerkt. U leert een (beknopt en eenvoudig) eindverslag te maken via een checklist. Hiermee kan zorgvuldig werken worden aangetoond. De ecoloog komt uiteindelijk voor de nacontrole voor de start van de werkzaamheden of het bevestigen dat aan de voorwaarden van een ontheffing of een gedragscode is voldaan.

Ter afsluiting en vervolg

De cursus wordt afgerond met een beknopt examen, die toetst of de deelnemer zich de noodzakelijke kennis heeft eigen gemaakt. Indien dit het geval is, ontvangt de deelnemer een certificaat. Na 6-12 maanden wordt een terugkomdag georganiseerd, waar deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen en hun kennis actueel kunnen houden (niet inbegrepen).

Na deze cursus heeft u:

 • Inzicht in de ecologie van beschermde soorten in gebouwen

 • Voldoende kennis om een ecologisch werkprotocol naar de praktijk te vertalen en (grotendeels) zelfstandig toe te zien op renovatie- en sloopprojecten

 • Voldoende kennis om een ecologisch werkprotocol naar de praktijk te vertalen en (grotendeels) zelfstandig toe te zien op renovatie- en sloopprojecten

 • Een checklist om als verslag in te vullen, om zorgvuldig werken aan te kunnen tonen

Deze cursus bestaat uit:

 • Kennis over beschermde soorten in gebouwen en over de juridische kant
 • Maatregelen van ongeschikt maken en alternatieven aanbieden, zowel tijdelijk als permanent
 • Praktijkvoorbeelden, inclusief probleemgevallen en calamiteiten
 • Een examen om de opgedane kennis te toetsen

Benodigde basiskennis: ervaring met renovatie- en sloopprojecten gewenst.

Geschikte combinaties: voor planvoorbereiders; Beschermde soorten in gebouwen.

Cursusdata en locatie: Utrecht, woensdag 2 en 9 oktober 2019

Deze cursus is zeer geschikt om in-company te organiseren.

Docenten

Benjamin Backx MSc
Benjamin Backx MScEco Assist
Na zijn opleiding tot ecoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen is Benjamin al ruim tien jaar werkzaam als adviseur ecologie. Daarnaast is hij vier jaar werkzaam geweest als directeur en projectleider van een natuuraannemer. Hierdoor heeft deze ecoloog zowel veel kennis op het gebied van ecologie en natuurwetgeving, als ervaring met het uitvoeren van mitigerende maatregelen. De rode draad door zijn werkwijze is het bereiken van natuurbescherming door het toepassen van praktische en functionele mitigerende maatregelen, met specialisaties op het gebied van natuurwetgeving, vleermuizen en natuurinclusief bouwen.

Docenten

Dr. Frans Kuenen en Wim van den Heuvel
Dr. Frans Kuenen en Wim van den HeuvelMiecon
MIECON heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van zogenaamde mitigerende maatregelen. Ecologen schrijven deze mitigerende maatregelen voor bij projecten, zodat wordt voorkomen dat beschermde planten en/of dieren negatieve invloed ondervinden. MIECON is opgericht door Frans Kuenen en Wim van den Heuvel. Frans is bioloog en heeft veel interesse in techniek en bouwkunde. Wim heeft altijd in de bouw gewerkt, maar is ook altijd actief geweest in de biologie. Zij hebben hun kennis en kunde gebundeld en hebben nu al vele projecten succesvol afgerond. Hun kracht ligt in het vermogen om praktische oplossingen te bedenken die zowel voor opdrachtgevers, als voor beschermde soorten gunstig uitpakken.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, verspreid door het land. U hoeft dan zo min mogelijk te reizen. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na aanmelding hoort u of er nog voldoende plaats is en ontvangt u een uitgebreider vragenformulier.

Aanmelden cursus beschermende soorten bij uitvoering van renovatie en sloop

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.