Project omschrijving

Georganiseerd door

Miecon logo
Eco Assist logo
opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid

Doelgroep

  • Uitvoerders van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan gebouwen

  • Aannemers die gebouwen slopen

Cursus

Beschermende soorten bij uitvoering van renovatie en sloop

Wat is er te verwachten aan streng beschermde soorten in gebouwen? De Natuurwetgeving is vrijwel altijd relevant en een ecoloog werkt dan een werkprotocol uit. Wat komt er daarna kijken bij de uitvoering van de maatregelen? Leer als uitvoerder zelf de benodigde kennis voor dat aspect, zodat de inzet van een ecoloog verminderd kan worden. Houd daarbij de kwaliteit hoog en vermijd juridische risico’s.

vleermuizen streng beschermde soorten renovatie sloop natuurwetgeving
huismus beschermde soort natuurwetgeving
Praktische informatie over aanmelden
Nu aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus heeft u:

  • Inzicht in de ecologie van beschermde soorten in gebouwen

  • Voldoende kennis om een ecologisch werkprotocol naar de praktijk te vertalen en (grotendeels) zelfstandig toe te zien op renovatie- en sloopprojecten

  • Voldoende kennis om een ecologisch werkprotocol naar de praktijk te vertalen en (grotendeels) zelfstandig toe te zien op renovatie- en sloopprojecten

  • Een checklist om als verslag in te vullen, om zorgvuldig werken aan te kunnen tonen

Deze cursus bestaat uit:

  • Kennis over beschermde soorten in gebouwen en over de juridische kant
  • Maatregelen van ongeschikt maken en alternatieven aanbieden, zowel tijdelijk als permanent
  • Praktijkvoorbeelden, inclusief probleemgevallen en calamiteiten
  • Een examen om de opgedane kennis te toetsen

Benodigde basiskennis: ervaring met renovatie- en sloopprojecten gewenst.

Geschikte combinaties: voor planvoorbereiders; Beschermde soorten in gebouwen.

Cursusdata en locatie: deze cursus is bij voldoende belangstelling in Utrecht te volgen of in-company te organiseren. Stuur een mail naar info@naturio.nl als u interesse heeft!

Docent

Jeike van de Poel MSc. – VanderHelm Milieubeheer B.V.
Jeike van de Poel MSc. – VanderHelm Milieubeheer B.V.
Na haar studie biologie aan de Universiteit van Wageningen is Jeike aan de slag gegaan als ecoloog: eerst zelfstandig en later bij VanderHelm Milieubeheer B.V.. Vooral vleermuizen, en diens ecologie, interesseren haar. Jeike is dan ook actief betrokken bij de Zoogdiervereniging. Jeike weet haar enthousiasme voor de natuur goed over te brengen en vindt het erg leuk om middels kennis ook anderen te enthousiasmeren. Dankzij haar zeer goede didactische vaardigheden, die zij heeft opgedaan tijdens haar educatieve masteropleiding aan de Universiteit van Leiden en haar tijd voor de klas, weet zij zich goed aan te passen aan het niveau van de cursist.

Docenten

Dr. Frans Kuenen en Wim van den Heuvel
Dr. Frans Kuenen en Wim van den HeuvelMiecon
MIECON heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van zogenaamde mitigerende maatregelen. Ecologen schrijven deze mitigerende maatregelen voor bij projecten, zodat wordt voorkomen dat beschermde planten en/of dieren negatieve invloed ondervinden. MIECON is opgericht door Frans Kuenen en Wim van den Heuvel. Frans is bioloog en heeft veel interesse in techniek en bouwkunde. Wim heeft altijd in de bouw gewerkt, maar is ook altijd actief geweest in de biologie. Zij hebben hun kennis en kunde gebundeld en hebben nu al vele projecten succesvol afgerond. Hun kracht ligt in het vermogen om praktische oplossingen te bedenken die zowel voor opdrachtgevers, als voor beschermde soorten gunstig uitpakken.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.