Wat is het probleem met stikstof in de natuur?

Stikstof en PAS

Het stikstofprobleem is nu echt ingeslagen als een bom. Het speelt al heel lang, de natuur gaat verder achteruit, maar ingrijpende maatregelen bleven uit. De PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) was een poging om ondanks de natuurschade toch ontwikkelingen toe te staan. De rechter heeft nu aangegeven dat hiermee de wet wordt overtreden.

De kop in het zand steken werkt niet meer. Het probleem in de natuur is te groot om te blijven dweilen met de kraan open. Vergaande maatregelen zijn nodig.

Maar wat is nu echt het probleem?

heidelandschapVergrassing

Herkomst van stikstof (N)

Herkomst van stikstof

Hoe komt stikstof in de natuur?

Hoe komst stikstof in de natuur?

Planten groeien goed op veel stikstof, daarom is het een belangrijke meststof voor de boeren. Maar door alle mest komt er ammoniak (NH3) in de lucht. Door verkeer en industrie komt er stikstofoxide (NOx) in de lucht.

Die stoffen samen vormen een soort ‘deken van stikstof’ over Nederland, die overal terecht komt, vooral als het regent. Dicht bij de bron komt het meeste naar beneden, maar voor kritische natuur is het overal te veel.

Schema stikstofeffecten in de natuur

Hoeveel stikstof?

De uitstoot van stikstof is wel gedaald de laatste jaren, maar stikstof stapelt zich op. Ten eerste komt er nog steeds veel te veel naar beneden (2x meer zuurbelasting dan b.v. heide aankan) en ten tweede komt het bovenop wat er al is.

Stikstof daling 1990 - 2017Ophoping verzuring

We gaan te VER!

De natuur en ecosystemen zijn zwaar overbelast en stikstof speelt daar een belangrijke rol in. Bovendien komt het bovenop bijvoorbeeld versnippering, verdroging en verstoring.

  • VERmesting

  • VERzuring

  • VERsnippering

  • VERdroging

  • VERstoring

Noodzakelijke veranderingen
Printversie A4

Bekijk ook de infographic van ‘Basiskwaliteit Natuur‘! Wat kan gedaan worden om de natuur écht vooruit te helpen? 

Meer hierover leren?

In alle cursussen komt het aspect stikstof terug, maar in deze twee het sterkste;

Basiskwaliteit Natuur realiseren; voor iedereen die meer van de natuur wil begrijpen en wil leren wat in eigen werk mogelijk is om te doen.

Meer kleur in groen; ecologische relaties; voor iedereen die in stedelijk gebied biodiversiteit in ontwerp en inrichting een rol wil laten spelen.