Tijdelijke Natuur werkt: meer natuur, minder risico

Tijdelijke Natuur werkt: meer natuur, minder risico2018-10-25T09:54:04+00:00

Project Description

Georganiseerd door

Doelgroep

 • Projectleiders in bouwprojecten

 • Bedrijven met (grote) terreinen

 • Landschapsarchitecten

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Meer natuur, minder risico

Tijdelijke Natuur werkt!

Tijdelijke Natuur kent louter winnaars. De terreineigenaar voorkomt risico’s op vertraging en extra kosten als streng beschermde planten en dieren verschijnen. De natuur profiteert één of enkele jaren van spontane natuurontwikkeling. Omwonenden en gebruikers krijgen een leuk natuurgebied. Leer in deze cursus over het proces en de inhoud.

Voorkomen van risico’s door streng beschermde soorten

Het verschijnen van een streng beschermde soort is een nachtmerrie voor veel ontwikkelaars en terreineigenaren. Er wordt veel geld besteed aan natuurwerend beheer om dit risico te minimaliseren. Het risico wegnemen doe je daarmee echter niet. Sinds een aantal jaren kunnen ontwikkelaars weer rustig slapen. Zij kunnen, onder een aantal voorwaarden, gebruik maken van de vrijstellingen onder ‘Tijdelijke Natuur’. Daarmee krijgen zij vooraf toestemming om met de juiste aanpak streng beschermde soorten die zich vestigen weer te verwijderen. En dat zorgt voor winnaars en een goede nachtrust.

Positieve ervaringen op tientallen terreinen

Tijdelijke Natuur heeft zich bewezen. Er zijn inmiddels al vele tientallen Tijdelijke Natuur-terreinen met een gezamenlijk oppervlak van ruim 3000 hectare verspreid over heel Nederland. Dat is een flink oppervlakte, maar de potentie is vele malen groter. Nederland kent namelijk minimaal 35.000 hectare geschikte terreinen. Ecologisch gezien is Tijdelijke Natuur uitermate effectief en omwonenden zijn enthousiast. Genoeg redenen om te kijken wat voor u de mogelijkheden zijn van Tijdelijke Natuur.

Kansen voor de natuur, zoals insecten

Naast het proces geeft deze cursusdag u inzicht in de ecologische mogelijkheden van verschillende locaties. Welke mate van inrichting of beheer is mogelijk of gewenst? Alles alleen braak laten liggen? Inzaaien? Water aanleggen? Krijg inzicht in de mogelijkheden, kansen en knelpunten. Leer wat u kunt doen voor bijvoorbeeld wilde bijen.

Ga zelf aan de slag met Tijdelijke Natuur

Deze cursus biedt kennis over Tijdelijke Natuur. Daarbij wordt geput uit de sinds 2006 opgedane kennis en ervaringen van Bureau Stroming, een van de initiatiefnemers van het concept. Ervaring met de eerste pilotprojecten, ontheffingsaanvragen en ecologische onderzoeken wordt met u gedeeld. Op basis daarvan leert u veel over de uitvoering van de Gedragscode, inclusief hoe de natuur uiteindelijk weer te verwijderen.

Deze cursus geeft onder andere antwoorden op vragen als;

 • Hoe werkt een aanvraag?
 • Kan ik het beste kiezen voor een ontheffing of voor de gedragscode?
 • Wat is toegestaan aan inrichting en beheer?
 • Wat levert dat de natuur op?
 • Hoe communiceer ik met de omgeving?
 • Waar moet ik aan denken bij het verwijderen van de Tijdelijke Natuur?
 • Wat zijn de belangrijkste voor- en tegenargumenten voor de verschillende mogelijk betrokkenen?

De praktijk

Tijdens de dag zijn voldoende momenten ingebouwd om een eigen aanvraag door te lopen. Wilt u voor de cursus al zeker weten of een specifiek terrein voldoet aan de voorwaarden voor Tijdelijke Natuur, kunt u dat op de site van Tijdelijke Natuur controleren.

Praktische informatie over aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus heeft u:

 • Inzicht in de mogelijkheden van Tijdelijke Natuur

 • Voldoende kennis om een aanvraag in te kunnen dienen

 • Besef van natuurpotenties voor verschillende terreintypen en inzicht hoe deze vergroot kunnen worden, zoals voor wilde bijen

 • Voldoende argumenten om collega’s en andere betrokkenen te overtuigen van het nut (qua risico management en financieel) en de voordelen van Tijdelijke Natuur

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentaties over de voorwaarden, voordelen en werking van Tijdelijke Natuur
 • Praktijkvoorbeelden
 • Het gezamenlijk doorlopen van het doen van een aanvraag
 • Een korte excursie in een Tijdelijk Natuur-terrein

Benodigde basiskennis: geen

Cursusdata en locaties:

 • Best, dinsdag 18 juni 2019
 • Havengebied Amsterdam, dinsdag 24 september 2019
 • Steenwijk (Eeserwold), bij voldoende belangstelling

Deze cursus is ook incompany mogelijk (voorkeursperiode mei-oktober).

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 9,0

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

‘Het was een leuke, maar vooral ook zeer informatieve cursus. Ik verwacht dat ik de opgedane informatie veel ga gebruiken’ – 11 okt 2018

Docent

drs. Arnold van Kreveld
drs. Arnold van KreveldBureau Stroming
Deze beleidsbioloog combineert een sterk analytisch vermogen met een oplossingsgerichte visie. Na een brede ervaring opgedaan te hebben werkt Arnold sinds 2004 als freelance consultant voor ngo’s, bedrijven en overheden. Hij is werkzaam bij Bureau Stroming, gastdocent op de Erasmus School of Accounting & Assurance en sinds 2017 Programma Coördinator van stichting Tijdelijke Natuur.

Docent

drs. Karin Albers
drs. Karin AlbersNaturio
Deze landschapsecologe van de Universiteit Utrecht heeft ruim 20 jaar ervaring in ecologisch onderzoek en advies. Met deskundigheid in zowel flora als fauna is ervaring opgedaan in inventarisatie, monitoring, inrichtingsplannen, beheer en natuurontwikkeling. Zowel plannen maken, als monitoren hebben voor een gedegen kennisontwikkeling gezorgd. Sinds enige jaren is het geven van cursussen hieraan toegevoegd.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, verspreid door het land. U hoeft dan zo min mogelijk te reizen. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na aanmelding hoort u of er nog voldoende plaats is en ontvangt u een uitgebreider vragenformulier.

Praktische informatie over aanmelden