Varens herkennen voor floristen

Varens herkennen voor floristen2018-10-15T15:39:26+00:00

Project Description

Georganiseerd door

Doelgroep

 • Floristen

 • Terreinbeheerders

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Varens herkennen voor floristen

Het doel van deze cursus varens is om uw kennis van de verschillende (lastigere) soorten varens te vergroten, te verbreden en te verdiepen. Deze meer specialistische cursus gaat uit van een algemene florakennis en zal de kwaliteit van uw flora-inventarisaties verhogen.

Bijzondere varens in Nederland

Varens zijn in beweging! Veel soorten zijn in een relatief korte tijd flink toegenomen, terwijl er recent ook nieuwe exotische soorten en cultivars worden gevonden die uit tuinen verwilderen. Andere soorten groeien op kwetsbare plekken of worden verward met gelijkende, veelal algemenere soorten.

Varens zijn soms lastig te herkennen

Sommige soorten zijn echter lastig te onderscheiden. Wijfjesvaren, mannetjesvaren, geschubde mannetjesvaren…. Maar welke geschubde mannetjesvaren? Wat zijn de verschillen of de overeenkomsten? Deze cursus richt zich op de lastigere soorten en bespreekt ook enkele hybriden.

De theorie

In de ochtend krijgt u extra theorie over varens. Hierbij worden zaken besproken zoals de plaats in het plantenrijk, voortplanting, systematiek, ecologie en verspreiding van in Nederland voorkomende bijzondere soorten. Hierbij wordt uitgegaan van een algemene basiskennis over flora en algemene, eenvoudig te herkennen varens.

De praktijk

Aan het einde van de ochtend gaat u aan de slag met een practicum met zelf te determineren varens. In de middag volgt aansluitend een veldexcursie door een varenrijk gebied.

Praktische informatie over aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus heeft u:

 • Meer diepgaande kennis over varens in zijn algemeenheid

 • Inzicht in de herkenning van lastige varensoorten, inclusief hybriden

 • De eerste ervaring opgedaan in deze lastige soorten varens

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentatie over de theorie van de meer bijzondere varensoorten
 • Informatie over determinatie-kenmerken van lastige soorten varens
 • Een practicum determineren van varens
 • Een veldexcursie in een varenrijk gebied

Benodigde basiskennis: algemene floristische kennis en basiskennis over algemene varensoorten

Cursusdata en locaties: deze cursus is in-company te volgen of bij voldoende belangstelling in Drenthe of West-Nederland.

Docent

Bart Hendrikx BSc
Bart Hendrikx BScEcologica
Bart Hendrikx is al jaren werkzaam als ecoloog bij Ecologica, waar hij onder andere veel floristische inventarisaties uitvoert. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Varenvereniging en zeer deskundig op het gebied van varens. Zo is hij betrokken bij het lopend onderzoek naar het zogenaamde geschubde mannetjesvaren-complex en deelredacteur van het varendeel van de Nova Flora Neerlandica, een nieuwe kritische wetenschappelijke ecologische flora. Daarnaast beschikt hij over een zeer uitgebreide kennis van gecultiveerde soorten en cultivars.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, verspreid door het land. U hoeft dan zo min mogelijk te reizen. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na aanmelding hoort u of er nog voldoende plaats is en ontvangt u een uitgebreider vragenformulier.

Praktische informatie over aanmelden