Project omschrijving

Georganiseerd door

Ecologica logo
opleiding ecologie - natuurbeheer

Doelgroep

 • Floristen

 • Terreinbeheerders

 • Rentmeesters

 • Ecologen bij overheden en semioverheden

 • Ecologen bij advies- en onderzoeksbureaus

 • Docenten uit het groene vakonderwijs

 • Overige groene vakmensen

Cursus

Varens herkennen voor floristen

Het doel van deze cursus varens is om uw kennis van de verschillende (lastigere) soorten varens te vergroten, te verbreden en te verdiepen. Deze meer specialistische cursus gaat uit van een algemene florakennis en zal de kwaliteit van uw flora-inventarisaties verhogen.

bijzondere varen
hybride varen
Praktische informatie over aanmelden
Nu aanmelden
Printversie cursusfolder

Na deze cursus heeft u:

 • Meer diepgaande kennis over varens in zijn algemeenheid

 • Inzicht in de herkenning van lastige varensoorten, inclusief hybriden

 • De eerste ervaring opgedaan in deze lastige soorten varens

Deze cursus bestaat uit:

 • Presentatie over de theorie van de meer bijzondere varensoorten
 • Informatie over determinatie-kenmerken van lastige soorten varens
 • Een practicum determineren van varens
 • Een veldexcursie in een varenrijk gebied

Benodigde basiskennis: algemene floristische kennis en basiskennis over algemene varensoorten

Cursusdata en locaties: deze cursus is bij voldoende belangstelling in Drenthe of West-Nederland te volgen of in-company te organiseren. Stuur een mail naar info@naturio.nl als u interesse heeft!

Docent

Bart Hendrikx BSc
Bart Hendrikx BScEcologica
Bart Hendrikx is al jaren werkzaam als ecoloog bij Ecologica, waar hij onder andere veel floristische inventarisaties uitvoert. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Varenvereniging en zeer deskundig op het gebied van varens. Zo is hij betrokken bij het lopend onderzoek naar het zogenaamde geschubde mannetjesvaren-complex en deelredacteur van het varendeel van de Nova Flora Neerlandica, een nieuwe kritische wetenschappelijke ecologische flora. Daarnaast beschikt hij over een zeer uitgebreide kennis van gecultiveerde soorten en cultivars.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.