Project omschrijving

Georganiseerd door

van der helm
opleiding ecologie - ontwerp, projecten, beleid

Doelgroep

 • Bevoegd gezag

 • Handhavers

 • Projectleiders (b.v. bij gemeentes)

 • Projectontwikkelaars

 • Woningbouwverenigingen

 • Adviesbureaus (junioren)

 • Iedereen die meer wil leren over dit onderwerp

Cursus

Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling

Vleermuizen lijken wel ongrijpbaar: onzichtbaar en anders wel onhoorbaar. Het verstoren of vernietigen van een verblijfplaats is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Hoe kan een dergelijke wetsovertreding worden voorkomen? Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis
Praktische informatie over aanmelden
Nu aanmelden
Printversie cursusfolder

Deze cursus bestaat uit:

 • Bespreking van de ecologie van (inheemse) vleermuizen
 • Opzet van onderzoek naar vleermuizen (conform vleermuisprotocol)
 • Doel en werking Wet natuurbescherming
 • Hoe om te gaan met vleermuizen en RO (ontheffing en mitigerende/compenserende maatregelen)

Na deze cursus heeft u:

 • Kennis over de in Nederland voorkomende vleermuizen

 • Inzicht in de praktijk van onderzoek en bescherming van deze vleermuizen

 • Kennis gemaakt met het juridische proces (bijvoorbeeld een ontheffingsaanvraag)

 • Basiskennis van mitigatie/compensatie: welke maatregelen zijn ecologisch en juridisch zinvol?

Benodigde basiskennis: geen

Cursusdatum en locatie: Utrecht, Oudaen, woensdag 3 maart 2021

Deze cursus is zeer geschikt om in-company te organiseren.

vogelhuis

Review

Rapportcijfer gemiddeld; 8,6

Percentage deelnemers die de cursus aanbeveelt; 100%

“De cursusleider maakt goed contact met de cursisten en heeft veel expertise.” – Robert van der Voort (Toezichthouder Milieu/Adviseur Duurzaamheid bij Milieudienst West-Holland)

“Uitdagende, goed opgebouwde cursus met veel afwisseling.” – Dirk Hogewoning (Beleidsmedewerker energietransitie/omgevingskwaliteit Gemeente Katwijk)

Docent

Jeike van de Poel MSc. – VanderHelm Milieubeheer B.V.
Jeike van de Poel MSc. – VanderHelm Milieubeheer B.V.
Na haar studie biologie aan de Universiteit van Wageningen is Jeike aan de slag gegaan als ecoloog: eerst zelfstandig en later bij VanderHelm Milieubeheer B.V.. Vooral vleermuizen, en diens ecologie, interesseren haar. Jeike is dan ook actief betrokken bij de Zoogdiervereniging. Jeike weet haar enthousiasme voor de natuur goed over te brengen en vindt het erg leuk om middels kennis ook anderen te enthousiasmeren. Dankzij haar zeer goede didactische vaardigheden, die zij heeft opgedaan tijdens haar educatieve masteropleiding aan de Universiteit van Leiden en haar tijd voor de klas, weet zij zich goed aan te passen aan het niveau van de cursist.

Kenmerken van alle cursussen

Het opdoen van inhoudelijke kennis staat centraal in iedere cursus, zowel in de breedte als in de diepte. De basis van ieder onderwerp wordt uitgewerkt tot een flinke diepgang, zodat voor iedereen de eigen kennis wordt aangevuld.

In de cursussen staat praktische toepasbaarheid voorop. Ten eerste wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt stilgestaan bij het toepassen van de kennis binnen uw eigen werk. Dit gebeurt door opdrachten of casussen.

Actuele ontwikkelingen worden gevolgd en meegenomen in de cursussen. Ook is er aandacht voor verbanden tussen onderwerpen en met andere vakgebieden.

De cursussen worden gegeven door ervaren vakmensen, die aandacht hebben voor didactiek.

Er wordt gewerkt met kleine groepen en u krijgt de gelegenheid uw eigen doelstelling en vragen aan te geven. Die worden zoveel mogelijk in de cursus verwerkt, zodat u altijd antwoord krijgt op uw vragen.

De cursussen vinden plaats op geschikte locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Goede bereikbaarheid, liefst per openbaar vervoer, is hierbij een aandachtspunt. Iedere locatie heeft iets unieks.

Meld u hier aan voor deze cursus.

Na deze aanmelding wordt er een plaats voor u gereserveerd en ontvangt u meer informatie.

Praktische informatie over aanmelden

Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling

 • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.